Tipsa en vän om denna sidan

Föreläsare Heidi Andersen

En stor del av vår vakna tid går åt till att tänka på det som har hänt eller planera för 
framtiden. Vi ältar det som hände i det förflutna, det må vara för två år sedan eller i 
morse, för att sedan planera eller oroa oss för framtiden. Nuet, som är den enda tid 
vi faktiskt har, försvinner från vår medvetenhet. Vi utför våra sysslor med autopiloten påkopplad. Du kan ge ditt liv en annan riktning. Mindfulness handlar om att med intention öka medvetenheten om inre och yttre skeenden.

På svenska översätter vi ofta det engelska ordet mindfulness till "medveten närvaro". Att vara medvetet närvarande är en naturlig mänsklig kapacitet vi redan besitter. Vår inneboende närvarokapacitet kan odlas och integreras i vardagen. Nyckelkomponenter i mindfulness är att möta det du blir medveten om med öppenhet, uppmärksamhet och acceptans. Vi har möjlighet att uppleva livet direkt när det sker, såsom det sker.

Heidi Andersen talar om mindfulness som förhållningssätt och verktyg att applicera på alla delar av sitt liv. Hennes talarstil är förankrad i mindfulness genom bland annat en vänlig, icke dömande attityd. Åhöraren får inte sällan aha-upplevelser, och alltid konkreta förslag på mindfulness användningsområden privat, professionellt och som förälder.

Publiken, liksom kursdeltagare, uppmuntras till delaktighet och Heidi tycks alltid bemöta publikens frågor med svar som bottnar i det kraftfulla verktyg mindfulness kan vara för alla människor, i alla livssituationer.

Heidi håller sig uppdaterad på nya fakta kopplat till mindfulness och meditation; hennes föreläsningar och övriga verksamhet är forskningsbaserade. Hon talar medryckande, engagerat och generöst utifrån egna erfarenheter och en gedigen utbildning. Heidi är en av de mindfulnessinstruktörer som undervisat längst i Stockholm. 
Heidi har arbetat för att föra ut kunskap om mindfulness till en bredare publik, och har bla varit i DN, på Idag sidan i SvD, i Vi föräldrar, Aftonbladet, Föräldrar och Barn , Topp Hälsa, Mamma , Hälsa, Nacka Värmdö Posten , radio P4 med Lotte Brome’ och TV4 morgon. År -06 ordnade hon och en kollega en kurs om mindfulness och föräldraskap med Jon Kabat-Zinn och hans fru här i Sverige.

Utbildad i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) av Jon Kabat-Zinn och Saki Santorelli vid Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical Center samt Center for Mindfulness, Bangor University, Wales. Författare till boken Mindfulness för föräldrar (Bonnier Existens)

Ämnen

• Mindfulness som stresshantering
• Mindfulness som självutveckling
• Mindfulnessmeditation
• Mindfulness och föräldraskap
• Mindfulness som terapi och coachning

Kontakta KeyCoaching om du vill veta mer eller boka.

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line