Tipsa en vän om denna sidan

Föreläsare Per Furumo

God muntlig framställning - att vara maximalt professionell i det skarpa läget

Vad vi säger är viktigt, hur vi säger samma sak kan vara avgörande för Per Furumo föreläsning God muntlig framställning
genomslaget! I dag vet vi att en talares framtoning är lika viktig som själva budskapet. Således kan god muntlig framställning vara ett direkt avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan produkterna som erbjuds ofta är försumbar för kunden. Oberoende av om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet. Detta gäller inte bara innehållet i våra anföranden utan i minst lika hög grad uttrycket. Forskning från bl a IMD och Harvard visar detta påtagligt.

Per Furumo tillhandahåller workshops/konsultation föreläsningar som fokuserar på ett grundläggande ramverk, en ”manual”, som skänker trygghet och ökar talarens möjligheter att fånga och fängsla, att utstråla estradpondus för att därmed nå fram maximalt, oavsett talarsituation (utan överspel).
Denna manual och ”ledstång” ger ett fundament beträffande medvetenhet om tempo, röstläge/styrka samt betoning (innefattar också artikulation och pausering). Allt detta för att i högre mån åstadkomma ett tilltal, berättande och bemötande som får mottagaren att vilja lyssna oberoende av ämne.
Kroppsspråket är en naturligt integrerad del av ovanstående. 

Om Per Furumo
Per Furumo, Konsult i Muntlig framställning/retorik/ presentationsteknik. Per har examen från Kungliga Musikhögskolan och har turnerat och samarbetat med världens främsta dirigenter, orkestrar och solister. Idag arbetar Per uteslutande med sitt företag Voice and Message och har, bland andra, många av våra största företag , såsom Ericsson, Tele2, Arla, Fortum, Electrolux, Ledarna, SCA, SKF, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken, SEB, de stora advokat- och revisionsbyråerna m.fl. som kunder.
Per Furumo är ursprungligen utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och tog examen 1984. Frilansande sångare och röstcoach, har som sångare i Eric Ericsons Kammarkör och Radiokören arbetat med världens främsta dirigenter och sångsolister. Är medlem i Röstfrämjandet, en sammanslutning av läkare, logopeder och sångpedagoger som för fortlöpande samtal i div. röstfrågor. Samarbetar med företrädare för dessa grupper. Har stor erfarenhet som presentatör och konferencier i olika sammanhang. Per arbetar idag uteslutande med Voice and Message. Referenser finns vid förfrågan.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka.

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line