Tipsa en vän om denna sidan

KeyCoaching - Säljcoaching med garanterat resultat

KeyCoaching - Säljcoaching med garanterat resultat är en ny unik metod som är helt inriktat på mätbara resultat och går ut på att coacha dina säljare till att garanterat öka försäljningen. 

Ladda ner produktblad som pdf

Vi har samlat våra tjänster som handlar om försäljning på en särskild hemsida. Läs mer på www.saljcoaching.se.

Säljcoaching med garanterat resultat

Säljutveckling handlar ofta om säljutbildning. Men traditionell säljutbildning ger sällan efterfrågat resultat. Det är lätt att återgå till sitt gamla beteende efter utbildningen. Vår säljcoaching går istället ut på att snabbt identifiera viktiga faktorer hos respektive säljare och därifrån ge individuell coaching för att förbättra säljarens resultat. .

Varför säljcoachingen fungerar och ger snabbt resultat
Säljcoachingen ger en mätbarhet som snabbt sätter fingret på viktiga faktorer som dina säljare sedan individuellt coachas utifrån. Det ökar motivationen och medvetenheten hos dina säljare. De får veta sina egna framgångsfaktorer och hur de kan utveckla dem. Vi går igenom såväl styrkor som svagheter, brister i teknik, kunskap och det ofta handlar om - mentala hinder. Säljaren lär sig vilka faktorer i sitt beteende som skapar möjligheter att lyckas. Säljaren lär sig på så sätt att skapa sin egen framgång. 

Skräddarsytt för ditt företag
Varje företag är unikt och sättet man säljer på också. Därför startar vi alltid projektet med att göra en nulägesanalys i samarbete med säljchef/säljledare. Allt för att säkerställa att vi får med företagets värderingar och sätt man vill arbeta på. Det lägger grunden för det fortsatta arbetet.

Säljcoachingen fungerar för all typ av försäljning
Säljcoachingen är inte beroende av vilken typ av produkt eller tjänst ditt företag säljer. Vi arbetar med individuella samtal med varje säljare och hjälper dem via vår unika metod att växa, anta nya utmaningar och våga lyckas som säljare.
Kort sagt: Vi får dina säljare att sälja mer och ha kul under tiden!

Akutcoaching
Vid säljsvackor kan vi snabbt hjälpa till att häva svackan och komma på banan igen. På så vis slipper du lång tid av missad försäljning och säljare som inte säljer eller inte mår bra. 

Coaching av säljchef/säljledare
Vi har lång erfarenhet av chefscoaching och kan ge personlig coaching även till ledaren i organisationen. Ett sätt att jobba med helheten och chefsskapet för ännu bättre resultat.

Du riskerar inget – vi garanterar bättre resultat
Störst effekt har säljcoachingen hos säljare som är långt ifrån sin potential men alla säljare kan göra framsteg. Säljare som inte vill utvecklas längre eller som är helt nya i sin roll passar mindre bra för vår coaching.

Vi är så säkra på att vi kan hjälpa dina säljare att öka sin försäljning att du får pengarna tillbaka om vi inte lyckas. Med andra ord: Du har inget att förlora på att testa oss.

Om KeyCoaching
KeyCoaching har sitt säte i Lidköping men arbetar över hela landet. Vi arbetar med allt ifrån enmansföretag till börsbolag sedan 2006.

Här är några av resultaten vi redan uppnått:
Säljare Josefin: Var redan innan företagets bästa säljare. Genom att fokusera på en nyckelfaktor – antalet kontakter – ökade hennes antal kontakter med 53 % på nykundsbearbetning och med 113 % på befintliga kunder och försäljningen ökade markant.
Säljare Stefan: På bara två möten så kom Stefan ur en säljsvacka som varat flera månader.
Säljare Carina: – ökade sin försäljning med 62 %.

Kontakta oss NU för att öka försäljningen hos dina säljare. Ring Kerstin Wångstedt på telefon 070-586 85 63. Kontakta oss

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line