Tipsa en vän om denna sidan

Teamcoaching -

Together Everyone Achieve More
Nå gemensamma mål och förbättra samarbetet med teamcoaching

Varför teamcoaching
Med teamcoaching jobbar ni tillsammans för att hitta lösningar på aktuella frågor på ett konstruktivt sätt som ökar delaktigheten och gör att medarbetarna tar mer ansvar. Många hjärnor tänker bättre än en, man associerar vidare och hittar lösningar. Teamcoaching är verkligen teambuildande, det svetsar samman teamet och det är dessutom roligt och motiverande. För företaget/organisationen är det ett effektivt sätt att få ett team att gå åt samma håll och nå sina mål snabbare och enklare.

Teamcoaching går ut på att coacha ditt team till att nå gemensamma mål.
Teamcoaching är precis som individuell coaching ett sätt att lättare nå mål. Ni får fram mer av teamets potential och når lättare teamets mål. Vi bärjar med att definiera målet och få det tydligt och fortsätter med hjälp av frågor, övningar mm och gör konkreta handlingsplaner och vad som behövs för att komma vidare. 

Vi kan coacha ett team utifrån ett visst ämne, till exempel en arbetssituation, en utmaning som finns för teamet eller om ni bara vill utveckla verksamheten vidare. Det finns en skillnad mellan nuläget och det önskade läget.

För vem är teamcoaching lämpligt
För arbetsgrupper eller andra som arbetar i team, ledningsgrupper mm när man arbetar med något speciellt projekt mm. Vi rekommenderar inte vår teamcoaching vid djupa konflikter eller andra svårare förändring, vid uppsägningar och likande.

Teamcoaching – ett tillfälle eller teamutveckling över tid
Teamcoachingen kan göras såväl vid ett enstaka tillfälle men görs med fördel ett antal gånger för att ge utveckling över tid och utveckling på ett djupare plan.

Teamcoaching kombinerat med föreläsning
Du kan också få avsnitt av föreläsning inom ett ämne kombinerat med teamcoachingen. Arbetssättet är huvudsakligen coaching i grupp, med kortare inslag av föreläsning inom olika ämnen, enligt önskemål. Möjlighet finns då att ta upp områden där man upplever som problem/ utmaningar och tillsammans i gruppen lösa/komma närmare lösning. 

Exempel på ämnen:

• Feedback, ta emot och ge såväl positiv som konstruktiv kritik, tips hämtat från bl.a. ickeverbal kommunikation.
• Disneymodellen, workshop utifrån Walt Disneys sätt att hitta idéer o lösa problem
• Ickeverbal kommunikation, två enkla kroppsspråksmönster för att öppna eller stänga kommunikationen (mer idéer respektive mer beslutsamhet)
• Arbetsglädje! Skratt och hur får vi roligare på jobbet
• Motivation & Mål
• Perspektiv  - förbättra relationer, lösa problem mm genom att se olika perspektiv

Coaching av grupper som inte jobbar som ett team
Du kan också boka coaching för grupper som inte arbetar som ett team men som ändå har gemensamma beröringspunkter. Det kan vara chefer, säljare eller andra intressegrupper av annat slag. 

Individuell coaching kan självklart bokas som uppföljning.

Vi garanterar att du blir nöjd
Fullt nöjd – annars ingen debitering.

Om Kerstin Wångstedt
Kerstin Wångstedt arbetar med utveckling av människor och företag  med arbetsglädje och 
resultat i fokus. Hon har under mer än 20 år studerat personlig utveckling och är nyfiket på att hela tiden utveckla bättre sätt att utveckla människor. Hon är certifierad inom coaching och NLP (tom Trainer) samt inom ickeverbal kommunikation (Effektive Charismatic Leadership). Kerstin är också utbildad inom gruppcoaching, group dynamics, lösningsfokuserat ledarskap, mental träning mm mm.

Sagt om Kerstin som föreläsare och coach
”Bra på att övertyga om att man klarar allt bara man har ett mål och vill det tillräckligt.”
”Lätt att prata med. Ser möjligheter som man själv inte gjort/gör.”
”Får folk att öppna sig väldigt lätt”.
”Bra tips, bra och jämn fördelning av grupparbete och eget arbete. Inspirerande.”
”Trevlig och förtroendeingivande.”
”Tydliga konkreta verktyg för att utvecklas och komma framåt presenterat med härlig energi!”
”Mycket bra! Tack för en inspirerande förmiddag!”
”Bra energi, man blev motiverad att höra vad du hade att säga.”
”Trevlig och kunnig/inspirerande föreläsare.”

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka teamcoaching.

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line