Tipsa en vän om denna sidan

Föreläsare Åsa Rydhard

Åsa Rydhard är en van föreläsare som kan konsten att ta plats på en scen. Hon förmedlar kunskap på ett underhållande sätt som gör det tillämpbart i vardagen.

Åsa Rydhard är master i tillämpad kulturanalys vid Lunds Universitet (MACA). Under sin karriär har hon skaffat sig gedigen erfarenhet av att leda och motivera och är specialiserad på att förstå och utveckla organisationskultur och samspelet mellan medarbetare och organisation.

Några röster om Åsa:

”Man kan inte sluta lyssna” ~ Elisabet Davidsson, Borås Sjukhus.
”En strålande analys. Spot on!” ~ Andreas Carlsson, 4633 AB.

Exempel på utbildning med Åsa

Att föra svåra samtal - En av ledarskapets viktiga hörnstenar.

Varje ledare är tvungen att möta medarbetare i svåra samtal om exempelvis personliga problem, uppförande på arbetsplatsen eller dåliga nyheter om framtiden. Att klara av att hantera denna typ av samtal så att onödiga konflikter hos dina medarbetare motverkas är viktigt för en bra ledare.

Kursen ger deltagarna kunskap och trygghet inför genomförandet av svåra samtal. De tillämpade övningarna gör deltagarna redo att tillämpa kunskapen.

Ur kursprogrammet:

• Leda sig själv för att leda andra
• Att höra och respektera sin samtalspartner
• Behovsanalys – att tänka efter före!
• Samtalsmodeller
• Workshop med tillämpade övningar
• Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna

Övningarna kan med fördel anpassas till en speciell yrkesgrupps utmaningar vilket gör att kursen är lämplig att kombinera med en organisations arbete med policyfrågor.

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line