Tipsa en vän om denna sidan

Föreläsare Gun Britt Larsson Bolin

Coaching kan inte beskrivas – det ska upplevas! Bild Gun Britt Larsson Bolin coach
En av mina klienter kallade coachingen det bästa ”utvecklingssamtal” han hade varit med om! 

Poängen är att det handlar om nutid och framtid med fokus inställt på det du vill uppnå, hur du vill fungera eller känna dig i situationer där du idag inte är helt nöjd. Att du får tillgång till mer av din egen potential att förändra, helt enkelt. 

Ord som passar in i coaching är tydlighet, handlingskraft, vilja, självkännedom, energi och glädje. 

Som coach har jag turen att ha världens roligaste jobb! Jag delar mina klienters glädje i framgångarna som bättre ledare för sig själva, tydligare ledare för andra eller när målet har varit att hantera svåra frågor eller komma vidare från tuffa situationer. Andra har tagit sig från att inte ha ett arbete till att hitta eller skapa sig ett nytt. Många har tagit vågade kliv i arbetsliv och privat. Jag får då och då signaler på fortsatta framgångar som de upplever hade sin start i coachingsamtal flera år tillbaka i tiden. 

Jag coachar även i grupp eftersom det har en stark dynamik. Det kan vara grupper som arbetar tillsammans och vill ha ”teambuilding” med sikte på smidighet och framgång i vardagsfrågor. Eller det kan vara deltagare som kommer från olika verksamheter, men har likartade behov och målsättningar. 

Jag brinner för hälsofrågor på det fysiska och det mentala planet och har även jobbat med coaching i samband med rehabilitering, med goda resultat.

Gun Britt Larsson Bolin är certifierad ACC coach vid ICF, International Coach Federation
- Coachar individuellt
- Coachar i grupp och tränar deltagare i coachande förhållningssätt
- Håller föreläsningar där deltagarna aktivt jobbar med att hitta en lösning på egen utmaning 

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka.

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line