Tipsa en vän om denna sidan

Personlig effektivitet - Så jobbar du effektivare utan stress - Stockholm.

2015-11-10

Personlig effektivitet.pdf

Personlig effektivitet - Endagsutbildning med Christina Haugsöen

Med personlig coaching på köpet som uppföljning när du kommer hem.

Har du ont om tid? Kanske en överfylld inkorg i mailen? Är skrivbordet begravt under pappershögar? Tenderar din att-göra-lista att aldrig bli avprickad? Känner du att du har för lite tid för reflektion och planering? Vad får det för konsekvenser om du aldrig har tid för det som är viktigt?

Svarar du ja på någon eller några av dessa frågor så är endagsutbildningen Personlig effektivitet något för dig! Här får du stöd och verktyg för att planera och prioritera i ditt arbete så att du får mer tid över till det som är viktigt och kan gå hem nöjd och glad varje dag.

Kursen inleds med en individuell självskattningsanalys som hjälper dig att själv ringa in dina styrkor och utvecklingsbehov. Du kommer att bli mer klar över din nuvarande situation och får en bra grund att utgå ifrån.

För dig som vill nå bättre resultat med ökad personlig effektivitet
Utbildningen ger dig kunskap samt verktyg att planera din tid på ett sätt som ökar din personliga- och mentala kapacitet. Utbildningen tar traditionell effektivitetsträning samt stresshantering ett steg längre och skapar mer hjärnkraft. Personlig effektivitet ger dig verktyg och metoder för att kunna fatta medvetna beslut om vad du gör, när du gör det, samt hur du skapar effektivitet i ditt dagliga liv. Du får kunskap om och jobbar med att tillämpa strategier och tekniker för att handskas med förhalning och avbrott. Du lär dig även att sluta slösa med din tid. Du får också en vetenskaplig förklaring till varför du gör som du gör. Du lär dig att planera uppgifter med framförhållning och du får grundläggande verktyg för att sätta gränser.

Ett smakprov ur innehållet

Tiden – Så kan du hantera din tid på bästa sätt

 • Vad lägger du din tid på idag? Nulägesanalysen som gör dig mer klar över din situation
 • Olika aspekter av tid och hur det kan hjälpa dig att bli effektivare
 • Hur du tar greppet om tidstjuvar och tidsläckage
 • Så får du mer koll på läget med en tidsbudget
 • Få tiden att räcka till - knepen som ger resultat
 • Tidsstilsanalysen som gör dig medveten om HUR du hanterar tiden
 • Så slutar du att skjuta upp saker

Arbetet – Så gör du rätt sak vid rätt tidpunkt

 • Hur du arbetar med rätt sak på rätt sätt
 • Så kan du formulera dina mål och bli mer klar över dina arbetsuppgifter
 • Din personliga planering och prioritering
 • Så kan du arbeta med daglig tidsplanering
 • Beslutsfattande  - så fattar du beslut lättare och snabbare
 • Hur du kan hantera arbets- och informationsflödet
 • E-posthantering – så kan du strukturera upp så att du gör rätt saker
 • Möteseffektivitet – Så får du ut mer av mötet

Rummet – Så blir rummet din hjälp för att bli effektivare

 • Kontorslandskap, eget rum, hur kan du förhålla dig till rummet för att bli effektivare
 • Skrivbordsstruktur – tipsen som hjälper dig att få ordning på ditt skrivbord
 • Kreativa ytor - frigör ytor och öka ditt kreativa utrymme

Övergripande färdigheter – Tipsen som hjälper dig att få saker gjorda

 • Möten  - Så får du dem effektiva och fylla sin funktion
 • Så ökar du din kreativitet
 • Hur du kommunicerar på ett effektivt sätt

Jag:et – Hur ditt beteende och din attityd kan hjälpa dig att bli effektivare

 • Så kan du förhålla dig till arbetet -livet
 • Ditt beteende och din attityd - så blir du effektivare
 • Hur du kan leda och motivera dig själv
 • Konsten att samarbeta med andra
 • Hur du kan delegera till andra på ett smart sätt
 • Hur du vågar säga nej

Energin – Så får du din energi att räcka till

 • Så kan du hantera energitjuvar och -läckage
 • Tips på hur du kan hantera stress och balansera din energi
 • Hur du kan hinna med det du vill och må bra under tiden
 • När är din energinivå som bäst?

Ditt liv efter utbildningen
Du kommer att öka din förmåga att ta till dig, sålla och prioritera med metoder som frigör tid. Du får med dig tekniker som tränar och ökar din hjärnkapacitet samt får ett nytt perspektiv på tid och hur du använder den. Din utveckling kommer att gå från kvantitet till kvalitet. Från att spendera tid till att investera tid i rätt saker. Kort sagt sparar du tid och får mer gjort.

Sagt från tidigare deltagare 
"Bra verktyg för tidsplanering/strukturering. Bra med fokus på riskerna med stress."
"Bra blandning av information, verktyg och tankesätt. Roligt och träffsäkert. Lagom grupp.",
Daniel Franzén, BillerudKorsnäs
"Mycket nyttig info med bra bakgrund varför man fungerar som man gör samt forskningsresultat."
"Nyttigt. Roligt. Intressant."
"Tänkvärt att behöva se helheten av sitt liv för att bli mer effektiv i de olika delarna." - Birgitta Jäghammar
"En underbar föreläsare som fångade allas uppmärksamhet och kom med många bra personliga exempel som vi kunde relatera till."
"Bra och inspirerande utbildning där ledare och deltagare var aktiva och bjöd på sig själv."
"Rolig dag med mycket nyttig info."
"Enkla knep till tidsvinst som är tillämpbara direkt."
"Jättebra! Inte många föreläsare som får min odelade uppmärksamhet under en hel dag!"
"Bra, erfaren föreläsare med tänkvärda reflektioner."
"Tips och trix. Inspirerad."
"Föreläsaren var inspirerande och på ett lättillgängligt sätt delger enkla verktyg som kan användas i vardagsarbetet."
"Mycket bra tips & idéer och ny kunskap.", Anki Göransson, Schibsted Sverige AB

Omfattning: En heldag, 09.00 - 16.30. För att du skall lära dig så mycket som möjligt och få all hjälp du behöver har vi begränsat antal deltagare till max 12 personer. 

Aktuella orter och datum:
Stockholm 10 november, Elite Hotel Stockholm Plaza

Pris: 4900 kr exkl. moms. I priset ingår lunch och fika samt dokumentation.

Bonus - Personlig coaching som uppföljning när du kommer hem ökar möjligheterna att du genomför din förändring 
Som uppföljning när du kommer hem har du möjlighet att få personlig coaching via telefon vid två tillfällen à 45 min av Kerstin Wångstedt. På köpet, värde 1 800 kr. Då finns tillfälle att ta upp just dina utmaningar när du kommit hem och testat i praktiken. Många har upplevt att de på kort tid gjort stora framsteg och kommit vidare i sina utmaningar. Coach: Kerstin Wångstedt. Kerstin har mer än 1 000 coachingtimmar bakom sig och har coachat företagsledare, medarbetare, chefer, coacher och säljare i nästan 10 år. Hon har hjälpt de som hon coachat till mycket goda resultat på ofta mycket kort tid.

Du kan också boka kursen Personlig effektivitet som skräddarsydd utbildning för din organisation. Kontakta oss så tar vi fram förslag.

Tre enkla sätt att boka:

Visa mail     Via formulär     Via telefon

Kontakta oss om du vill veta mer.

Kan även bokas som kundanpassad utbildning för er organisation. Kontakta oss så tar vi fram förslag.

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line