Tipsa en vän om denna sidan

Karisma i kommunikationen. Sju steg till karisma - Stockholm

2014-05-05

Karisma i kommunikationen pdf
Nina Buchaus bild Grundläggande presentationsteknik
En intensiv utbildningsdag med Nina Buchaus
Max 8 deltagare


Öka dina nyanser i kommunikationen – öka din karisma!
Karisma kan övas upp och den sitter till stor del i ditt kroppsspråk och i din röst. Välkommen på en utbildningsdag där du bryter ner ordet karisma till något konkret som du kan ta applicera till din personlighet och din yrkesroll.

En deltagare tycker till:
"Konkreta tips, att vi fick öva själva. Jag har lärt mig att använda kroppen och gesterna på ett helt annat sätt. Det var också en rolig kurs - trevligt!", Eva Lennmo, Jordbruksverket

Karismatiska människor får mer uppmärksamhet
Vad är det som gör att vissa människor är karismatiska, blir sedda och når fram? Karisma har många bottnar men denna utbildning lägger allt fokus på det specifika och konkreta i ditt uttryck som påverkar dina åhörare och ökar tydligheten i det du säger.

Vem riktar sig utbildningen till?
Till dig som i dag är: vd, ledare, teamledare, projektledare, kundansvarig och har den muntliga kommunikationen som arbetsredskap. Till dig som vill ta ett steg till i ”hur du säger det” och vill upplevas som karismatisk när situationen kräver det till exempel i förhandlingar, argumentationer, utvecklingssamtal och presentationer.

Vad får du lära dig?
Dagen kommer att domineras av träning av detaljer som gör att du upplevs som karismatisk. Du får personlig coachning och konstruktiv feedback så du ökar medvetenheten om hur din verbala och ickeverbala kommunikation upplevs.  Du kommer också att få ta del av de andra deltagarnas uttryck och lära dig själv se vad det är som ger effekt för dig som mottagare.

Vad får du med dig?
Små detaljer ger stor betydelse. Detaljerna får du genom att lära dig specifika tekniker i vad du visar med dina händer, armar – din hållning, din kropp – i vad du visar med mimiken och blicken.
Du får också enkla rösttekniker i hur du bäst använder pauser för att få mer genomslag, betoningar för förstärkning och nyansering av din röst. Detaljer som tillsammans ökar din karisma i kommunikationen . och ökar tydligheten i ditt budskap.

Du får lära dig konkreta karismatekniker i sju steg

1. Så rör du dig för att få mer utstrålning och fånga dina deltagare

Påverka med din kropp och vilken riktning du har på kroppen – kroppspositioner. Hur du tar in rummet och dina deltagare, rör dig i rummet, dina kroppspositioner, Hur du tar in rummet och dina deltagare kan förtydliga och förstärka det du säger. Fånga dina deltagare!

2. Fem kraftfulla gester som skapar karisma och trovärdighet
Du får fem grundläggande gester som är universella, som fungerar i alla lägen, och du får träna och finslipa dem under utbildningsdagen. Lär dig repertoaren och du får en nyanserad gestikulering som skapar karisma och ökad trovärdighet i budskapet.

3. Två nycklar för ett karismatiskt ledarskap - lär dig behärska två sätt att kommunicera: beslutsamt och öppet
Vad är det som gör att människor upplevs ha pondus? Och vad är det som gör att människor upplevs skapa ett öppet och positivt samtalsklimat??Lär dig de två viktiga och grundläggande sätten att uttrycka dig som du har nytta av när du kommunicerar. Lär dig också att växla mellan dem efter situation och målgrupp.
 
4. Så kan du öka tydligheten i din kommunikation  med ögon- och handkoordination i fyra riktningar
Ögat har makt. Dina ögon har stor betydelse i ditt muntliga budskap. Lär dig kraften i tekniken: ögon- och handkoordination som höjer fokus och intresse för det du säger. Dina lyssnare följer dig i det du säger. Håll kvar uppmärksamheten på rätt sak och guida dina lyssnare i ditt budskap. Pricken över i:t, lär dig ögon- och handkoordinationen som höjer fokus och intresse för det du säger. Dina lyssnare följer dig i det du säger. Håll kvar uppmärksamheten på rätt sak och guida dina lyssnare i ditt budskap. Lär dig koordinera och öka tydligheten i din kommunikation.

5. Öka karisman med en enkel röstteknik: PAUSEN 
Upptäck pausens kraft. Lär dig teknikerna till en paus som påverkar. Koordinera din paus med en tillhörande gest. Det ökar intresset för budskapet, håller kvar lyssnarna i sammanhanget och ökar karisman för dig som kommunikatör.

6. Hur du får mer effekt med hjälp av betoningen och artikulationen?
Ta hjälp av röstens resurser – betoningen artikulationen när du vill lyfta fram nyckelord, nyckelsiffror och värdeord. Betoningen är en enkel röstteknik som kommer att ge snabbt resultat och skillnad i ditt sätt att uttrycka dig??

7. Så nyanserar du din mimik?
Nyanserad mimik ökar karisman. Karismatiska människor har fler nyanser i sitt ansiktsuttryck. Ord och känsla skall hänga ihop med det du visar med mimiken. Lär dig bli medveten om vilken skillnad det blir i ditt uttryck om du nyanserar din mimik.??

Sagt av tidigare deltagare
"Fler borde gå den! Alla borde gå den!", Annika Hallor, CAG
"Lärde mig jättemycket matnyttigt. Underbar föreläsare. Jag tappade inte fokus en enda gång under dagen.
Betyg 10 av 10. " Helena Strömdahl
"Intressant och mycket viktig med hur små nyanser påverkar kommunikation och budskap"
Johan Cederin, FOLKSAM-LO FOND AB
"Toppen, roligt och trevligt. Nu vill man hem och pröva nyvunna kunskaper, Micaela Rogersten, Saab AB
"Att få öva så mycket själv. Bra tillitsfull stämning. Närvarande kursledare"
"Lyxigt med en liten grupp"
"Fick praktisk träning direkt och positiv kritik", Marie Sein, Norrvidden Fastigheter AB
"Bra mix mellan praktisk träning/föreläsningen" COACHINGEN!"
"Användbar direkt! Bra utbildare! Kul att testa olika gester, många skratt och allvar. Super trevligt, och föreläsaren kanon!"
Betyg 10 av 10. Karin Nilsson, Länsstyrelsen Halland

Utbildningsledare
Nina Buchaus. Nina är fil. kand. i retorik. Certifierad i NLP Master Practioner, Effective Charismatic Leadership och Group Dynamics för Michael Grinder, USA. Utbildning inom pedagogisk drama och röstutveckling SMI Stockholm. Hon har ett coachande förhållningssätt som utbildare. Ninas utbildningserfarenhet har hon skaffat på SAS Flight Academy där hon jobbade som instruktör och senare tid som utbildningskonsult.

Aktuella orter och datum: 
Stockholm 5 maj 2015, Elite Hotel Stockholm Plaza

Pris: 4900 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, lunch och fika. Vi har begränsat antalet deltagare till max 8. Allt för att du skall få utrymme för mycket träning och för individuell retorikcoachning på plats.

Bonus
Som uppföljning när du kommer hem har du möjlighet att få personlig coaching via telefon vid två tillfällen à 45 min av Kerstin Wångstedt. På köpet, värde 1 800 kr. Då finns tillfälle att ta upp dina utmaningar när du kommit hem och testat i praktiken. Många har upplevt att de på kort tid gjort stora framsteg och kommit vidare i sina utmaningar. Kerstin Wångstedt har mer än 1 000 coachingtimmar bakom sig och har coachat företagsledare, medarbetare, chefer, coacher och säljare i nästan 10 år. Hon har hjälpt de som hon coachat till mycket goda resultat på ofta mycket kort tid.

Omfattning
En heldag 09.00-16.30. För att du skall lära dig så mycket som möjligt och få all hjälp du behöver har vi begränsat antal deltagare till 8 personer.

Du kan även boka denna utbildning som kundanpassad utbildning för din organisation. Kontakta oss så tar vi fram förslag.

Tre enkla sätt att boka:

Visa mail     Via formulär     Via telefon

Kontakta oss om du vill veta mer.

Kan även bokas som kundanpassad utbildning för er organisation. Kontakta oss så tar vi fram förslag.

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line