Tipsa en vän om denna sidan

Sören Ahlner

Sören Ahlner är västgöte bosatt i Borlänge. Hans formella utbildningar är socionom social linje och beroendeterapeut i 12-stegsprogrammet. Dessutom finns kurser i systemteori, presentationsteknik och retorik, krishantering, kommunikationsträning. Sörens tidigare yrkeslivserfarenheter handlar i stort sett om att möta människor i problemlösning och förändringsarbete med sig själva och sitt beteende, inom detta behandlingsarbete har han dessutom prövat att vara chef i några omgångar.

Utbildningar med Sören Ahlner:

Presentationsteknik à la Löpsedelsmetoden
Pang på rödbetan, kort och tydligt! Med Löpsedelmetoden kan man glömma retorikens inledning och historik. Spara med att fila på retoriska stilar och formuleringar till högtidstalen. Gå istället direkt på det viktigaste i ditt ämne och börja med slutsatser och sammanfattning! Med hjälp av löpsedelstekniken flyttar du åhörarnas uppmärksamhet bort från din person över till ditt ämne. Genom att vara uppmärksam på publikens intresse för ditt ämne kan en önskvärd dialog skapas.

Löpsedelsteknik fungerar allra bäst när du är väl insatt i ditt ämne! Löpsedelsteknik är därför lämplig att använda vid presentationer inom arbetslivet. Oavsett det gäller ekonomiska rapporter eller projektredovisningar eller andra rapporter och underlag.

Upplägget av kursen eller utbildningen anpassas till målgruppen och beställarens önskemål.

Kommunikativa verktygslådan – samtalsträning
En kurs med mycket praktiska träningsmoment för att öva språkets olika beståndsdelar, innehållet i vår verktygslåda, de verbala och extra-verbala verktygen (röst och lilla kroppspråket) samt stora kroppsspråket.
Innehåll för hela kursen kan anpassas efter önskemål och behov, från halvdagar och heldagar med uppehåll mellan tillfällena, till en två eller tredagars internatutbildning.

Arbetssätt/upplägg; Korta teorigenomgångar och sen öva i grupper om 3-4 personer/kamera. Exempelfilmning i storgrupp för bekanta sig med kameran och grupprollerna. Genomgång av de olika positionerna(grupprollerna) och deras uppgifter. Innebörden av spegelvisning.
Korta övningar, välj neutrala samtalsämnen, se bifogat förslag, försök inte lösa allvarliga eller engagerande problem. Fokus ska finnas på att öva språkets verktyg.

Vill du veta mer eller boka en utbildning med Sören Ahlner, kontakta oss.

 

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line